fbpx

9 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin PC covid 19 miễn phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19. Nghị quyết nêu rõ 9 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí.

THÔNG TIN THUỐC