fbpx

Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2021

Ngày 09/04/2021, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 nhằm tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Mở đầu hội nghị là phần giới thiệu chương trình và đoàn Chủ tịch điều hành. Điều hành hội nghị là đoàn Chủ tịch gồm có:

  1. PGS. TS. BS. Nguyễn Duy Ánh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện
  2. Ths. BS CKII. Đỗ Khắc Huỳnh – Phó giám đốc Bệnh viện
  3. TS. BS. Nguyễn Thị Thu Hà – Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện
Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS. TS. BS. Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện đã báo cáo kiểm điểm thực hiện công tác năm và Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức viên chức 2020. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 nên Bệnh viện đã gặp nhiều khó khăn, tuy vậy với sự đoàn kết, chia sẻ của toàn thể cán bộ công nhân viên, Bệnh viện đã triển khai, tổ chức thành công nhiều hoạt động chuyên môn cũng như các hoạt động phong trào. Tiếp tục năm 2021 với nhiều thử thách phía trước, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội sẽ phát triển một cách mạnh mẽ, vững vàng, thực hiện đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Y tế và Sở Y tế.

BSCKII. Xa Thị Minh Hoa – Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo tại hội nghị

Để tổng kết nhiệm kỳ năm 2019-2021, BSCKII. Xa Thị Minh Hoa – Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo tại hội nghị:

1. Về công tác giám sát việc thực hiện của Thủ trưởng cơ quan về các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, đối với cán bộ công nhân viên chức và người lao động; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công nhân viên chức: Ban giám đốc, công đoàn bệnh viện và phòng chức năng đã thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách của Đảng – Nhà nước đối với cán bộ công nhân viên chức và người lao động

2. Giám sát công tác chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên chức – người lao động: Ban giám đốc, công đoàn bệnh viện đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên chức – người lao động

3. Giám sát thực hiện các quy chế nội quy Bệnh viện: Lãnh đạo bệnh viện, các khoa phòng thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ và các quy chế khác trong bệnh viện

4. Công tác giám sát tài chính – Mua sắm đấu thầu: công tác tài chính, quản lý tài sản được bảo đảm đúng luật ngân sách nhà nước, quy chế chi tiêu nội bộ. Việc mua sắm tài sản cố định, thuốc, vật tư tiêu hao, tranh thiết bị y tế được tuân thủ đúng quy trình, quy định của Nhà nước

5. Giám sát công tác tuyển dụng viên chức đơn vị: Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của Nhà nước và Pháp luật

6. Giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, khiếu kiện: trong nhiệm kỳ 2019-2021, Ban Thanh tra Nhân dân chưa nhận được đơn thư tố cáo hay khiếu kiện, khiếu nại.

Tiếp theo chương trình là phần báo cáo công khai quyết toán Tài chính năm 2020, dự toán 2021 của Ths. Phạm Thị Hồng Thúy – Trưởng phòng Tài chính kế toán; Thảo luận thông qua các Quy chế, nội dung Quy chế Dân chủ bệnh viện, Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021; Thông qua kết quả bầu Ban Thanh tra nhiệm kỳ 2021-2023 và thông qua Biên bản và Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2021.

Ths. Phạm Thị Hồng Thúy – Trưởng phòng Tài chính kế toán báo cáo tại hội nghị

Với tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới với 5 thành viên:

1. Đồng chí Xa Thị Minh Hoa – Trưởng ban

2. Đồng chí Vũ Thị Nguyệt Ánh – Ủy viên

3. Đồng chí Lại Việt Hà – Ủy viên

4. Đồng chí Ngô Thị Thu Hương – Ủy viên

5. Đồng chí Nguyễn Biên Thùy – Ủy viên

Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023

Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức, người lao động năm 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí làm việc khẩn trương, trách nhiệm, nhất trí cao. Trong năm mới Tân Sửu 2021, Ban Lãnh đạo cùng Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện sẽ phối hợp chặt chẽ vì sự phát triển của Bệnh viện, cùng chăm lo cả về vật chất và tinh thần của đoàn viên, người lao động trong Bệnh viện.

THÔNG TIN THUỐC