fbpx

Kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

Ngày 19/3/2021, Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 của Sở Y tế do TS Trần Thị Nhị Hà – Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.


Đoàn công tác tiến hành kiểm tra, đánh giá các tiêu chí theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế gồm 83 tiêu chí: Hướng dẫn người bệnh, phát triển nguồn nhân lực, hoạt động chuyên môn, hoạt động cải thiện chất lượng và các tiêu chí đặc thù chuyên khoa. Tổ chức khảo sát sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế theo nội dung quy định tại Quyết định 3869/QĐ-BYT ngày 28/8/2020 của Bộ Y tế. Chấm điểm bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế gồm 37 tiêu chí.

Kiểm tra đánh giá khoa Khám cấp cứu
Kiểm tra đánh giá khoa Khám cấp cứu

Kết quả, qua kiểm tra, đánh giá, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện: kết quả khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế: người bệnh nội trú đạt 4,79 điểm/5 điểm, người bệnh ngoại trú đạt 4,85 điểm/5 điểm, nhân viên y tế đạt 4,66 điểm/5 điểm. Đạt mức bệnh viện an toàn với 128 điểm theo Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, đạt tỷ lệ 88,3%. Điểm trung bình của các tiêu chí trên là 4,51 điểm.

Kiểm tra đánh giá khoa Đẻ dịch vụ D3
Kiểm tra đánh giá khoa Đẻ dịch vụ D3

Kiểm tra, đánh giá công tác điều dưỡng khoa Sản thường A3

Kiểm tra, đánh giá công tác điều dưỡng khoa Sản thường A3

Việc kiểm tra chất lượng bệnh viện nhằm đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện từ đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện trong thời gian tới.

THÔNG TIN THUỐC