fbpx

Phản ứng sau tiêm vắc xin COVID19 AstraZeneca

Theo Tổ chức Y tế thế giới Việt Nam: một số người tiêm vắc-xin COVID19 AstraZeneca có thể gặp một số phản ứng phụ sẽ biến mất sau vài ngày.
Một số phản ứng phụ thường gặp như được mô tả trong hình. Đối với các phản ứng nghiêm trọng, hãy báo ngay cho nhân viên y tế nơi bạn đã tiêm vắc xin để được hỗ trợ.

THÔNG TIN THUỐC