fbpx

Thông báo của phòng Vật tư kỹ thuật

Về việc đề nghị cung cấp thông tin vật tư tiêu hao y tế, hóa chất phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV

THÔNG TIN THUỐC