fbpx

Thông báo của Phòng Vật Tư Kỹ Thuật

Thông báo về việc đề nghị cung cấp thông tin vật tư tiêu hao y tế, hóa chất phục vụ công tác khám chữa bệnh

THÔNG TIN THUỐC