fbpx

Thông báo gửi bài báo cáo và tham dự các hội nghị trực tuyến chuyên ngành Sản Phụ khoa quốc tế

Bộ phận Nghiên cứu khoa học-Trung tâm ĐT-CĐT xin thông báo về việc gửi bài báo cáo và tham dự các hội nghị trực tuyến chuyên ngành Sản phụ khoa quốc tế

1. Hội nghị trực tuyến về siêu âm trong sản phụ khoa ( ISUOG)
– Thời gian tổ chức: Từ ngày 17-18/04/2021
– Link hướng dẫn đăng ký tham dự: https://www.isuog.org/events/international-symposia/international-symposium-2021/registration.html
– Đơn vị tổ chức: Hiệp hội siêu âm Sản Phụ khoa thế giới

2. Hội nghị của Hiệp hội sinh sản và phôi học Châu Âu ( ESHRE)
– Thời gian tổ chức: Từ ngày 8-10/04/2021
– Link hướng dẫn đăng ký tham dự: https://www.eshre.eu/Annual-Meeting/The-Best-of-ASRM-and-ESHRE-2021/Registration
– Đơn vị tổ chức: Hiệp hội sinh sản và phôi học Châu Âu ( ESHRE)

3. Hội nghị Sản Phụ khoa thế giới ( FIGO- International Federation of Gynecology and Obstetrics)
– Thời gian tổ chức: tháng 10/2021
– Link hướng dẫn gửi bài báo cáo: https://figo2021.org/abstract-submissions/
– Link hướng dẫn tham dự ( sẽ có thông tin cụ thể trong thời gian tới): https://figo2021.org/register/
– Đơn vị tổ chức: Liên đoàn Sản Phụ khoa thế giới ( FIGO)

4. Hội nghị Y học bào thai thế giới (FMF- The Fetal Medicine Foundation)
– Thời gian tổ chức: Dự kiến mùa hè năm 2021
– Link truy cập: https://fetalmedicine.org/courses-n-congress/fmf-world-congress
– Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Y học bào thai thế giới

Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận NCKH- Trung tâm ĐT – Chỉ đạo tuyến, tầng 9 nhà B, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ( Ths.Tạ Thị Kim Huệ, sđt 0972467431, Email: nckhpshn2020@gmail.com)

THÔNG TIN THUỐC