fbpx

Thông báo về việc xét nghiệm Sars-Cov2 cho 100% người bệnh và người chăm sóc

Trước diễn biến phức tạp của dịch Sars-Cov2, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đề nghị bệnh nhân khi nhập viện điều trị tại Bệnh viện

1. Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội xét nghiệm Sars-Cov2 cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi nhập viện điều trị tại Bệnh viện

2. Mỗi bệnh nhân chỉ có 01 người nhà đi kèm và không thay đổi trong suốt quá trình nằm viện.

THÔNG TIN THUỐC