Tập huấn sàng lọc PC dịch covid 19 trong tình hình mới

Trước diễn biến phức tạp dịch bệnh covid 19 tại Hà Nội cũng như trên các tỉnh thành trong cả nước, BCĐ PC dịch bệnh covid-19 Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tổ chức họp rút kinh nghiệm tổ sàng lọc và triển khai cập nhật các biện pháp phòng dịch theo chỉ đạo từ cấp trên.
Đại diện các khoa phòng có liên quan đến sàng lọc phòng chống covid đã tham gia đầy đủ. Mọi ý kiến nhận xét đóng góp, các triển khai mới sẽ được đại diện các khoa phòng cập nhật về triển khai tại khoa phòng mình công tác.

Phòng ngừa lây nhiễm covid 19 trong bệnh viện là trách nhiệm của mỗi CBCNVC và người lao động bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Có thể bạn quan tâm!

ĐẶT LỊCH KHÁM

ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM

ĐĂNG KÍ KHÁM

ĐĂNG KÍ KHÁM

ĐĂNG KÍ KHÁM

ĐĂNG KÍ KHÁM

ĐĂNG KÍ KHÁM HIẾM MUỘN