THÔNG TIN THUỐC – BẢN TIN DƯỢC LÂM SÀNG SỐ 1 NĂM 2021

DANH MỤC KHÁNG SINH ƯU TIÊN QUẢN LÝ TẠI BỆNH VIỆN

Thực hiện quyết định số 5631/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong Bệnh viện”.

        Với mục đích nhằm nâng cao hiệu quả điều trị bệnh nhiễm trùng, đảm bảo an toàn, giảm thiểu các biến cố bất lợi cho người bệnh đồng thời giảm khả năng xuất hiện đề kháng của vi sinh vật gây bệnh. Bệnh viện quy định danh mục các kháng sinh cần ưu tiên quản lý tại Bệnh viện như sau:

  • Phụ lục 1: Danh mục các kháng sinh ưu tiên quản lý tại Bệnh viện (cần phải được phê duyệt trước khi sử dụng). Người chỉ định cần thực hiện:
  • Làm biên bản hội chẩn.
  • Làm phiếu yêu cầu sử dụng kháng sinh.
  • Phụ lục 2: Mẫu phiếu yêu cầu sử dụng kháng sinh cần ưu tiên quản lý.

Tài liệu tham khảo:

– Quyết định 5631/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 về việc ban hành tài liệu: “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong Bệnh viện”.

– Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2021.

Có thể bạn quan tâm!

ĐẶT LỊCH KHÁM

ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM

ĐĂNG KÍ KHÁM

ĐĂNG KÍ KHÁM

ĐĂNG KÍ KHÁM

ĐĂNG KÍ KHÁM

ĐĂNG KÍ KHÁM HIẾM MUỘN