THÔNG TIN THUỐC – BẢN TIN DƯỢC LÂM SÀNG SỐ 3 NĂM 2021

Với mục đích tránh nhầm lẫn trong quá trình cấp phát, kê đơn thuốc có tên hoạt chất, biệt dược tương tự nhau hoặc nhìn gần giống nhau. Khoa Dược thông báo đến các khoa phòng danh mục cập nhật các thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau (LASA – Look Alike Sound Alike) hiện đang sử dụng tại Bệnh viện.

Những chú ý khi bảo quản và sử dụng thuốc trong danh mục thuốc LASA:

  • Kiểm tra, đối chiếu cẩn thận trước khi thực hiện y lệnh cho bệnh nhân (tiêm, truyền, phát thuốc cho bệnh nhân).
  • Thực hiện 5 đúng khi sử dụng thuốc.
  • Sắp xếp xa nhau tại các tủ thuốc trực.
  • Ghi y lệnh rõ ràng trong hồ sơ bệnh án tránh nhầm lẫn.

Mỗi khoa phòng dựa vào danh mục LASA riêng của từng khoa phòng đối với các thuốc có trong tủ trực và dán nhãn cảnh báo theo danh mục riêng này.    

Các thuốc hiện nay ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có nguy cơ nhầm lẫn khi sử dụng được tổng hợp danh sách như sau:

  • Danh mục các thuốc nhìn gần giống nhau.
  • Danh mục các thuốc đọc gần giống nhau.

Danh mục này sẽ được cập nhật, bổ sung trong quá trình sử dụng. Đề nghị các trung tâm, khoa, phòng lưu ý thực hiện tốt các nguyên tắc kiểm tra, đối chiếu để tránh nhầm lẫn khi cấp phát, sử dụng thuốc.

Chú thích:

– Thuốc nhìn gần giống nhau (Look Alike – LA): là thuốc được đóng gói trong bao bì trực tiếp (vỉ, viên, ống, lọ, chai, túi) hoặc bao bì gián tiếp (thùng, hộp) tương tự nhau về hình dạng, màu sắc, kích thước và thiết kế trên bao bì.

– Thuốc đọc viết gần giống nhau (Sound Alike – SA): là thuốc có tên thuốc (tên thương mại) hoặc tên hoạt chất phát âm tương tự nhau hay có cách viết tương tự nhau.

Có thể bạn quan tâm!

ĐẶT LỊCH KHÁM

ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM

ĐĂNG KÍ KHÁM

ĐĂNG KÍ KHÁM

ĐĂNG KÍ KHÁM

ĐĂNG KÍ KHÁM

ĐĂNG KÍ KHÁM HIẾM MUỘN